αρχική σελίδα


 

ιστορικό

 
 

αρχεία και συλλογές

Διοικητικά αρχεία

Δικαστικά αρχεία

Συμβολαιογραφικά αρχεία

Εκπαιδευτικά αρχεία

Δημοτικά αρχεία

Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές

 
εκδόσεις  
δραστηριότητες

Συνέδρια

Αρχεία και Ιστορία της Λάρισας
Το έπος του '40 και η Εθνική Αντίσταση στη Θεσσαλία 1941-1944

υπηρεσίες προς το κοινό

Αναγνωστήριο

Βιβλιοθήκη

Επισκέψεις σχολείων

Δανεισμός υλικού

νέα
  επικοινωνία  
χρήσιμες διευθύνσεις   Κόμβοι, τοποθεσίες του Ιστού και ιστοσελίδες αρχειακού ενδιαφέροντος

στη Λάρισα... (υπό κατασκευή)

στην Ελλάδα...

στον κόσμο...

γενικές πληροφορίες περί αρχείων
ευρωπαϊκοί φορείς
εθνικά - κρατικά Αρχεία
αρχειακοί - επιστημονικοί φορείς
records management
πρόληψη καταστροφών
ηλεκτρονικά αρχεία
αρχειακή περιγραφή (υπό κατασκευή)
συντήρηση
αρχειακές εταιρείες
πρότυπα
μεγάλες βιβλιοθήκες
αρχειακός εξοπλισμός, προϊόντα κλπ.

χάρτης πλοήγησης