Κόμβοι, τοποθεσίες του Ιστού και ιστοσελίδες αρχειακού ενδιαφέροντος

Στον κόσμο >> Αρχειακοί - επιστημονικοί φορείς

I.C.A. WebSite
http://www.ica.org/

Primary Sources: Europe
http://www.uidaho.edu/special-collections/europe.html

Primary Sources: Asia and the Pacific
http://www.uidaho.edu/special-collections/asia.html

Budapest City Archives, Hungary
http://www.fph.hu/bphome/leveltar/index.htm

Canadian Council of Archives (CCA)
http://www.cdncouncilarchives.ca/intro_e.html

Slovene Archives Today
http://www.pokarh-mb.si/today.html

Utah State Archives: Resources for Archivists
http://www.archives.state.ut.us/referenc/archive.htm

ARMA International, The Association for Information Management Professionals
http://www.arma.org/

Αμερικανικό Ινστιτούτο Συντήρησης ιστορικών και καλλιτεχνικών έργων (The American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works)
http://aic.stanford.edu/

Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας του Άμστερνταμ (International Institute of SocialHistory, Amsterdam)
http://www.iisg.nl/

Διεθνές Συμβούλιο των Αρχείων Επιχειρήσεων (Business Archives Council)
http://www.archives.gla.ac.uk/bac/

Διεθνές Τραστ Διαχείρισης Σύγχρονων Αρχείων (IRMT, International Records Management Trust)
http://www.irmt.org/

Επιτροπή Ιστορικών Χειρογράφων, Ηνωμένο Βασίλειο (HMC, Historical Manuscript Commission, U.K.)
http://www.hmc.gov.uk/

Εταιρεία Διαχείρισης Σύγχρονων Αρχείων της Αυστραλασίας (Records Management Association of Australasia)
http://www.rmaa.com.au/

Εταιρεία των Ανοικτών Αρχείων (Open Society Archives at Central European University)
http://www.osa.ceu.hu/

Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης-Αρχειακές Υπηρεσίες (University of Glasgow-Archives Services)
http://www.archives.gla.ac.uk/

Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ-Παγκόσμιος κατάλογος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων-σχολών επιστημών της πληροφορίας (The University of Sheffield: World List of Departments and Schools of Information Studies, Information Management, Information Systems, etc.)
http://www.shef.ac.uk/infres/wl/

International Organizations / Associations / NGOs: Alphabetic List (English)
http://www.uia.org/uialists/org/orgindex.htm

Repositories of Primary Sources
http://www.uidaho.edu/special-collections/Other.Repositories.html

University of Pittsburgh, Department of Library & Information Science,
Archival Studies: Links

http://www.sis.pitt.edu/~lsdept/archives/alinks.html

Resources for Archival & Records Management Studies: Readings & Web Sites
http://www2.sis.pitt.edu/~rcox/RESOURCESPreface.htm

International Association of Sound and Audiovisual Archives
llgc.org.uk/iasa

International Federation of Film Archives
cinema.ucla.edu/fiaf

Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM, The International Council of Museums)
http://palimpsest.stanford.edu/icom/