Το αρχειακό υλικό που απόκειται στα Αρχεία Ν. Λάρισας, συνολικού μήκους περ. 1200 μ., καλύπτει την περίοδο από το 1881, όταν η Θεσσαλία εντάχθηκε στο ελληνικό κράτος, μέχρι το 2000.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

Διοικητικά αρχεία

Δικαστικά αρχεία

Συμβολαιογραφικά αρχεία

Εκπαιδευτικά αρχεία

Δημοτικά αρχεία

Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές