Τα Αρχεία Ν. Λάρισας ιδρύθηκαν το 1991, χωρίς να προϋπάρχει στην πόλη κάποιο Ιστορικό Αρχείο. Έκτοτε παραλαμβάνουν αρχειακό υλικό χρονολογούμενο από το 1881 κ.ε., όταν η Θεσσαλία είχε πλέον ενταχθεί στο ελληνικό κράτος.

Τα Αρχεία Νομού Λάρισας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Βασικός σκοπός των Αρχείων της Λάρισας είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της πόλης και του Νομού Λάρισας -πλην της επαρχίας της Αγιάς, όπου λειτουργεί Τοπικό Αρχείο- καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση αυτού του αρχειακού πλούτου.

Τα Αρχεία Ν. Λάρισας είναι ανοικτά για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00 - 14.00.

Ταχ. Διεύθυνση: Σκαρλάτου Σούτσου 10 - 212 22 Λάρισα

Τηλ. - Φαξ: 2410 531935

Τηλ. Αρχειοστασίου: 2410-281425

E-mail: mail@gak.lar.sch.gr