Οι ελληνικές μεταφράσεις των ιδρυτικών πράξεων Βακουφίων των Τουρχάν, Ομέρ και Χασάν, Βέηδων της Θεσσαλίας (1446-1531)

Επιμέλεια - σχόλια: Σταύρος Γουλούλης
Υπό έκδοση εντός του 2003

Περιλαμβάνεται: κριτική έκδοση των 4 αφιερωτηρίων (Τουρχάν 1446, Α΄ Ομέρ προ του 1484, Β΄ Ομέρ 1484, Χασάν, 1531), τα οποία σχολιάζονται (περιεχόμενο, οικονομικά δεδομένα, ιδιοκτησίες, περιγραφή και ταύτιση ιδρυμάτων και ιδιοκτησιών, χρονολόγηση).

Περιέχονται σύντομα ιστορικά σχόλια πάνω στην τουρκική παρουσία στη Θεσσαλία του 15ου-16ου αι., την διοίκηση της οικογένειας του Τουραχανιδών, καθώς και ανάλυση των δεδομένων της κατάθεσης των εγγράφων στο συμβολαιογραφείο του Αγαθ. Ιωαννίδη το 1883.