Κόμβοι, τοποθεσίες του Ιστού και ιστοσελίδες αρχειακού ενδιαφέροντος

Στον κόσμο >> Πρότυπα

International Organization for Standardization (ISO)
http://www.iso.ch/welcome.html

American National Standards Institute (ANSI)
http://www.ansi.org/

British Standards Institution
http://www.bsi.org.uk/disc/welcome.html

The Library of Congress Standards
http://lcweb.loc.gov/loc/standards/

AIIM: Standards
http://www.aiim.org/industry/standards/