Κόμβοι, τοποθεσίες του Ιστού και ιστοσελίδες αρχειακού ενδιαφέροντος

Στον κόσμο >> Πρόληψη καταστροφών

National Archives, U.S, et al: Disaster Preparedness
http://www.nara.gov/nara/preserva/primer/eng1234.html

Disaster Recovery Journal
http://www.drj.com/