Κόμβοι, τοποθεσίες του Ιστού και ιστοσελίδες αρχειακού ενδιαφέροντος

Στον κόσμο >> Ηλεκτρονικά αρχεία

ICA: Committee on Modern and Electronic Records
http://www.archives.ca/ica/p-er/english.html

UBC Project: The Preservation of the Integrity of Electronic Records
http://www.slais.ubc.ca/users/duranti/index.htm

Archives Authority of New South Wales: Electronic Recordkeeping
http://www.records.nsw.gov.au/erk/erktoc.htm

University of Pittsburgh: Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping
http://www.lis.pitt.edu/~nhprc/

Society of American Archivists: Case Studies on the Administration of Electronic Records
http://www.archivists.org/publications/catalog/casestudies.html

Working Meeting on Electronic Records
http://www.sis.pitt.edu/~cerar/er-mtg97.html