Συνέδρια

Αρχεία και Ιστορία της Λάρισας

Λάρισα, Οκτώβριος 1998

Το έπος του '40 και η Εθνική Αντίσταση στη Θεσσαλία 1941-1944

Σε συνεργασία με την Εταιρεία Συλλογής -Διάσωσης Αρχείων περιόδου 1940-1974

Λάρισα, Νοέμβριος 2002