Κόμβοι, τοποθεσίες του Ιστού και ιστοσελίδες αρχειακού ενδιαφέροντος

Στον κόσμο >> Γενικές πληροφορίες περί αρχείων

Unesco Archives Portal
http://www.unesco.org/webworld/portal_archives/pages/index.shtml

Ready, Net, Go! Archival Internet Resources
http://www.tulane.edu/~lmiller/ArchivesResources.html

International Archival Resources on the Internet
http://www.usask.ca/archives/internat.html

Professional Organizations in the Information Sciences
http://witloof.sjsu.edu/peo/organizations.html

Eurasia Research Center
http://eurasianews.com/erc/homepage.htm