Συμβολαιογραφικά αρχεία

ΑΡΧΕΙΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΓΚΟΣ
Α. Ροδόπουλου 1882-1904 12,10μ.
Α. Ιωαννίδη 1882-1927 17,60μ.
Ε. Γεωργιάδη 1904-1934 14,60μ.
Π. Γαρδίκη 1933-1954 6,70μ.
Ε. Φαρμακίδη 1898-1927 17,90μ.
Ν. Λάσκαρη 1881-1885 1,60μ.
Ν. Χρηστίδη 1893-1912 1,05μ.
Παντ. Νικολ. Μουλούλη 1905-1933 14,00μ.
Αρχείο Γ. Παπαμιχαήλ 1919-1929 1,20μ.
Ν. Μπαλάφα 1895-1896 0,45μ.
Π. Σκαμβούγερα 1881-1894 4,70μ.
Α. Φίλιου 1881-1901 11,80μ.
Σ. Κομματάκη 1901-1909 5,80μ.
Ι. Λακερδά 1929-1938 1,30μ.
Παντ. Δημ. Μουλούλη 1918-19, 1931 16,30μ.
Δ. Γιωτόπουλου 1935 1 βιβλίο
Α. Μαλαχατόπουλου 1881 1 κουτί
Θεοφ. Σακελλαρίου 1931-1941 1,00 μ.