Δημοτικά αρχεία

ΑΡΧΕΙΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΓΚΟΣ
Κοινότητας Σμίξης
1990-1994
0,15μ.