Διοικητικά αρχεία

ΑΡΧΕΙΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΓΚΟΣ
Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας
Διεύθυνσης Απασχόλησης
1974-1989
1985-1991
0,90 μ.
0,25μ
Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης 1990-1996 0,90μ
Χημικής Υπηρεσίας 1982-1986 0,15μ.
Διεύθυνσης Βιομηχανίας 1954-1974 1,10 μ.
Διεύθυνσης Εμπορίου 1959-1988 0,35μ.
Διεύθυνσης Συγκοινωνιών
ΚΤΕΟ
1982-1991
1982-1991
0,15μ.
0,15μ.
ΙΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 1974-1980 0,70μ.
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Υπηρεσιακά Συμβούλια 1939-1993 15,30μ.
Α' Δημόσιου Ταμείου Λάρισας 1945-1989 21,20μ.
Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Εντελλομένων) 1966-1997 4,30 μ.
Διεύθυνσης Υγιεινής 1995-1996 0,15 μ.
ΕΛΤΑ 1988-1992 0,15μ.
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Λάρισας 1962-1998 3,70 μ.
Β΄ Γ. Ε. Αστυνομίας 1993-1996 1,40μ.