Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 


  Υπηρεσίες
          προς το κοινό

 

Υπηρεσίες προς το κοινό

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Λάρισας  λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών. Το ωράριο εξυπηρέτησης  κοινού είναι για το γραφείο της Σκαρλάτου Σούτσου  08.00-14.00 και για το αρχειοστάσιο 09.00-14.30.
Οι ερευνητές έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα ταξινομημένα αρχεία, με τους περιορισμούς των άρθρων 42 του ν. 1946/91 και 16 του ν. 2690/1999, καθώς και των διατάξεων του ν. 2472/1997.
Τα Αρχεία Ν. Λάρισας ανταποκρίνονται και στο αίτημα ατόμων ή φορέων για την παροχή πληροφοριών και αποστολή καταλόγων ή και αντιγράφων αρχειακού υλικού (όταν αυτό είναι δυνατό) τηλεφωνικώς, δι' αλληλογραφίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κανονισμός αναγνωστηρίου

Αίτηση ερευνητή

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων

Αίτηση αναπαραγωγής υλικού

Δήλωση για προσωπικά δεδομένα

Αίτηση ερευνητή στα Αγγλικά (Researcher Application Document)

Αίτηση χορήγησης επικυρωμένου αντιγράφου Δικαστικών Αρχείων

Ενημέρωση παλαιών ερευνητών για το νέο νόμο Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)


Βιβλιοθήκη

Στα Αρχεία Νομού Λάρισας λειτουργεί πλούσια βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες των χρηστών-ερευνητών. Η θεματολογία της είναι ποικίλη καθώς προήλθε κυρίως από δωρεές και κυβερνητικά δημοσιεύματα που εισήχθησαν στη συλλογή με τα αρχεία των αντίστοιχων υπηρεσιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην τοπική βιβλιογραφία, ενώ σημαντική είναι και η συλλογή παιδαγωγικών βιβλίων, πυρήνας της οποίας είναι η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας.

Τα ΓΑΚ Λάρισας προμηθεύτηκαν το Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 με σκοπό την επιστημονική επεξεργασία της υπάρχουσας συλλογής και τον μεθοδικό εμπλουτισμό της.

Η Βιβλιοθήκη αριθμεί συνολικά περίπου 21.000 τίτλους βιβλίων και περιοδικών. Δεν είναι δανειστική και το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας.

Επισκέψεις σχολείων

Οι επισκέψεις σχολείων, οι οποίες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα γενικής και τοπικής ιστορίας και στην απόκτηση αρχειακής συνείδησης, πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως. 

Επίσης υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα υποστηριζόμενα από το αρχειακό υλικό της υπηρεσίας και προσαρμοσμένα στην ηλικία και την εκπαιδευτική βαθμίδα των μαθητών.

Μεραρχία

Φρούριο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ


 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)