Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Ιστορικό
 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Ν. Λάρισας ιδρύθηκαν το 1991. Χώρος δραστηριοποίησης είναι ο Νομός Λάρισας εκτός από το Δήμο Αγιάς όπου λειτουργεί Τοπικό Αρχείο.

Από την ίδρυση έως και σήμερα χρησιμοποιείται κτίριο στο κέντρο της πόλης που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων. Αρχικά ήταν ο μοναδικός χώρος της υπηρεσίας, αλλά λόγω της μεγάλης συγκέντρωση υλικού, χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς κτίρια που διατέθηκαν από άλλες υπηρεσίες και στη συνέχεια μισθώθηκαν δύο επιπλέον αρχειοστάσια. Σήμερα το κτίριο της οδού Σκαρλάτου Σούτσου 10 στεγάζει την Βιβλιοθήκη και συλλογές συμβολαιογραφικών αρχείων. Στο κτίριο του 3ου χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης έχουν διαμορφωθεί γραφεία, χώροι εργασίας και αναγνωστήριο, και το αρχειοστάσιο των 650 τ.μ. καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας. Παρ` όλα αυτά, επιδίωξη των ΓΑΚ Λάρισας παραμένει η μεταστέγαση σε δημόσιο και κατάλληλα διαμορφωμένο κτίριο που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης αρχειακής υπηρεσίας.

Σκοπός των Αρχείων Ν. Λάρισας είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια διάσωσης των  αρχείων της περιοχής, η οποία έως τώρα απέφερε αξιόλογο υλικό, τόσο αρχειακό όσο και μουσειακό, η επιστημονική επεξεργασία του, ώστε να είναι διαθέσιμο στους ερευνητές και τους χρήστες του αρχείου, και η συνεργασία με μελετητές και φορείς της πόλης που θα το αναδείξουν.

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)